609 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 20
ถนนสุขสวัสดิ์แขวง บางปะกอก
เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
10140

Tel

: 087-333-3233 (พร)

 089-333-3233 (พลอย)

Fax

: 02-874-6483

E-mail

: y2k0099@gmail.com